Lớp cán bộ Đoàn THPT, TTGDTX

Tập huấn cán bộ Đoàn Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên năm học 2015 – 2016

Sáng ngày 25/7/2015, tại trường Đoàn Lý Tự Trọng đã diễn ra lễ khai giảng lớp “Tập huấn cán bộ Đoàn Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên năm học 2015 – 2016”. Lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Đoàn học sinh, qua đó tạo môi trường cho cán bộ Đoàn học sinh giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau.

Đến với lớp tập huấn, các học viện được tham gia các chuyênđề trọng tâm trong năm học 2015 – 2016 như: Phương thức thực hiện phong trào “Học sinh 3 tích cực”; Công tác tổ chức Đại hội Chi Đoàn, Đại hội Đoàn trường; Phương pháp truyền thông cho hoạt động Đoàn khối Trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên; Hãy là một người sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm; Kĩ năng sinh hoạt dã ngoại, sinh hoạt tập thể và tham gia dã ngoại tại khu di tích căn cứ Núi Dinh.