Giới thiệu sách

LAO ĐỘNG TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI

     Trong các trường Tiểu học và THCS hiện nay, Tổng phụ trách Đội luôn đóng một vai trò quan trọng trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh và điều hành các hoạt động phong trào của nhà trường.

     Nhằm giúp Tổng phụ trách Đội nhận thức đầy đủ và thực hành chính xác trong công tác, Trường Đoàn Lý Tự Trọng đã biên soạn sách “Lao động tổng phụ trách đội” với những nội dung thiết yếu như:

- Công tác Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh.

- Chương trình rèn luyện phụ trách Đội.

- Chương trình rèn luyện đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh.

- Phương pháp thiết kế và tổ chức các hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh.

- Phương pháp sinh hoạt chi đội, liên đội.

- Bồi dưỡng ban chỉ huy Đội.Bồi dưỡng phụ trách chi đội.

     Giá: 42.000 đồng

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH

     Trong các trường Tiểu học và THCS hiện nay, Tổng phụ trách Đội luôn đóng một vai trò quan trọng trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh và điều hành các hoạt động phong trào của nhà trường.

     Nhằm giúp cho Tổng phụ trách Đội nắm vững công tác tổ chức và hoạt động, Trường Đoàn Lý Tự Trọng đã biên soạn sách “Tổ chức và hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh” với những nội dung thiết yếu như:

- Điều lệ Đội và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh.

- Lược sử Đội TNTP Hồ Chí Minh.

- Lược sử Đội TNTP Hồ Chí Minh  thành phố Hồ Chí Minh và phong trào thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh.

- Công tác Sao nhi đồng.

     Giá: 30.000 đ

KỸ NĂNG HOẠT ĐỘNG THANH THIẾU NHI

     Quyển sách nằm trong bộ giáo trình đào tạo Trung cấp công tác thanh niên và đào tạo chức danh Tổng phụ trách Đội do Trường Đoàn Lý Tự Trọng biên soạn. Nội dung sách cung cấp những kỹ năng cần thiết trong quá trình công tác của cán bộ Đoàn – Hội – Đội như:

- Kỹ năng sinh hoạt tập thể.

- Kỹ năng truyền tin.

- Kỹ năng trại.

- Kỹ năng dã ngoại.

- Phòng chống tai nạn thương tích.

- Kỹ năng tuyên truyền miệng.

- Kỹ năng quản lý thời gian.

- Kỹ năng tư duy sáng tạo.

- Kỹ năng làm việc nhóm.

- Kỹ năng giao tiếp – ứng xử.

     Giá: 75.000đ

NGHI THỨC ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

     Trong các trường Tiểu học và THCS hiện nay, Tổng phụ trách Đội luôn đóng một vai trò quan trọng trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh và điều hành các hoạt động phong trào của nhà trường.

     Nhằm giúp Tổng phụ trách Đội nắm vững, hướng dẫn và thực hiện đúng các nghi thức Đội, Trường Đoàn Lý Tự Trọng biên soạn sách “Nghi lễ Đội TNTP Hồ Chí Minh” với những nội dung:

- Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh.

- Đội hình, đội ngũ.

- Trống Đội.

- Chỉ huy nghi lễ Đội TNTP Hồ Chí Minh.

- Phương pháp tổ chức hội thi nghi thức Đội.

     Giá: 20.000đ

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LÝ LUẬN CÔNG TÁC THANH THIẾU NHI

     Quyển sách “Những vấn đề chung về lý luận công tác thanh thiếu nhi” nằm trong bộ giáo trình lớp đào tạo Trung cấp công tác thanh niên và đào tạo chức danh Tổng phụ trách Đội, đây là tài liệu nhằm cung cấp những vấn đề mang tính lý luận và thực tiễn trong công tác tiếp cận với thanh thiếu nhi với những nội dung:

- Tâm lý thanh thiếu nhi.

- Tâm lý nhóm, tập thể.

- Công tác giáo dục giới tính của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Phương pháp nhận diện tâm lý thanh thiếu nhi.

     Giá: 42.000đ

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC GIÁO DỤC CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

     Quyển sách “Phương pháp tổ chức giáo dục của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” nằm trong bộ giáo trình đào tạo Trung cấp công tác thanh niên.

     Quyển sách cung cấp những kiến thức chuyên môn trong công tác tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục như:

- Tổ chức diễn dàn, tọa đàm, đối thoại, hội thảo, hội thi, giao lưu, hội diễn văn nghệ, liên hoan thanh niên tiên tiến;

- Tuyên truyền cổ động trực quan;

- Sân khấu hóa;

- Ứng dụng hiệu quả việc truyền thông và mạng xã hội.

     Giá: 48.000đ

CÔNG TÁC GIÁO DỤC CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

     Quyển sách “Công tác giáo dục của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”  là tài liệu hệ thống hóa những kiến thức cơ bản như:

- Lược sử Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

- Công tác giáo dục của Đoàn;

- Phương pháp nắm bắt xử lý dư luận xã hội của người cán bộ Đoàn.

     Giá: 47.000đ

CÔNG TÁC TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

     Công tác tổ chức xây dựng Đoàn là nhiệm vụ then chốt, được đặc biệt quan tâm tại các cấp bộ Đoàn.

     Quyển sách “Công tác tổ chức xây dựng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” cung cấp những nội dung cần thiết trong công tác tổ chức của Đoàn như:

- Điều lệ Đoàn và hướng dẫn thực hiện;

- Công tác quản lý Đoàn viên;

- Chương trình rèn luyện Đoàn viên;

- Sinh hoạt Chi đoàn;

- Công tác phát triển Đoàn viên;

- Đại hội Chi đoàn;

- Công tác phân tích chất lượng Đoàn viên và phân loại Chi đoàn.

     Giá: 60.000 đ

CÔNG TÁC TỔ CHỨC XÂY DỰNG HỘI LHTN VIỆT NAM

     Quyển sách “Công tác tổ chức xây dựng Hội LHTN Việt Nam”, là tài liệu mang tính hệ thống về quá trình hình thành, phát triển, vai trò, hoạt động của tổ chức Hội, qua đó giúp cho cán bộ Đoàn – Hội các cấp xác định được vai trò, nhiệm vụ của mình.

     Nội dung quyển sách bao gồm:

- Lược sử Hội.

- Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên.

- Kỹ năng tổ chức, xây dựng kế hoạch hoạt động và quản lý câu lạc bộ.

- Tổ chức đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp.

- Điều lệ Hội.

- Nghi thức Hội.

     Giá: 34.000 đ

CÔNG TÁC THIẾU NHI CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

     Quyển sách “Công tác thiếu nhi của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” là tài liệu lý luận và thực tiễn về nhận thức, vị trí, vai trò của công tác thiếu nhi trong hoạt động của Đoàn – Hội – Đội. Đồng thời trang bị các công cụ để thực hiện công tác thiếu nhi

- Lược sử Đội TNTP Hồ Chí Minh.

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với công tác thiếu nhi.

- Công tác thiếu nhi trên địa bàn dân cư.

- Những vấn đề cơ bản về nghi thức, nghi lễ Đội TNTP Hồ Chí Minh.

- Bồi dưỡng Đội viên trưởng thành vào Đoàn và chương trình dự bị Đoàn viên.

     Giá: 35.000 đ

PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG ĐOÀN - HỘI

     Quyển sách “Công tác thiếu nhi của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” là tài liệu trình bày những mô hình, giải pháp, phương hướng trong công tác hoạt động của Đoàn – Hội ở các khu vực.

     Một số vấn đề chủ yếu như:

- Tổng quan các phong trào và chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh.

- Phương thức hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên khu vực trường học tại Tp. Hồ Chí Minh.

- Phương thức hoạt động Đoàn khu vực địa bàn dân cư tại Tp. Hồ Chí Minh.

- Phương thức hoạt động Đoàn trong lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam.

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hỗ trợ thanh niên vay vốn làm kinh tế.

- Công trình thanh niên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

     Giá: 58.000 đ

Sách hiện có bán tại Thư viện trường Đoàn

- Số 3, Dân Chủ, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

- Số điện thoại: 0979.207.223 (Gặp cô Bích)