Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 03, đường Dân Chủ, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:

Phòng Hành chính - Tổ chức: (028) 3722 8768

Phòng Đào tạo: (028) 3722 8778

Phòng Hợp tác phát triển: (028) 3722 8766

Email: truongdoanltt@gmail.com

Website: truongdoanlytutrong.vn