Phòng Tài chính – Quản trị

1. Nhân sự:

Trưởng phòng: Đ/c Đoàn Minh Hậu

Kế toán trưởng: Đ/c Lê Quỳnh Phương

Nhân viên: Đ/c Trần Minh Phú; Đ/c Trần Kim Tùng; Đ/c Nguyễn Văn Thiện; Đ/c Trần Lê Hồng Long; Đ/c Vũ Thái Thuỳ Trang; Đ/c Võ Xuân Quỳnh; Đ/c Nguyễn Thị Bích Nhi; Đ/c Trần Quang Thuận; Đ/c Hồ Thị Bộn; Đ/c Nguyễn Thị Hải Yến; Đ/c Nguyễn Thị Ái Vân; Đ/c Trần Thị Vân

2. Thông tin liên hệ:

Phòng làm việc: A103 – A104

Điện thoại phòng: (028) 37 22 87 78

3. Nhiệm vụ:

3.1. Về công tác quản trị:

– Phục vụ cơ sở vật chất, đảm bảo yêu cầu học tập, lưu trú cho các lớp, các hoạt động ngoại khóa.

– Quản trị tài sản theo quy định nhà nước.

– Quản lý hoạt động các đơn vị liên kết khai thác cơ sở vật chất tại đơn vị.

3.2. Về công tác tài chính:

– Xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm, thực hiện đầy đủ công tác kế toán, tài chính theo quy định của nhà nước.

– Quản lý, kiểm tra, kiểm soát các nguồn thu, các dự án, các hợp đồng, dịch vụ đào tạo… quản lý và tham mưu tình hình sử dụng các nguồn kinh phí.

– Quản lý nguồn tiền mặt, thực hiện chế độ thu chi đúng quy định.