Khoa công tác Đội

1. Nhân sự:

Trưởng khoa:  Đ/c Huỳnh Văn Toàn

Phó Trưởng khoa:  Đ/c Nguyễn Minh Hoàng Hải;  

      Giáo viên : Đ/c Trần Thị Tuyết Mai

2. Thông tin liên hệ:

Phòng làm việc: A102

Điện thoại khoa: (028) 37 22 87 98

3. Nhiệm vụ:

– Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy của khoa. Chịu trách nhiệm chính trong công tác đào tạo chức danh Tổng phụ trách Đội của nhà trường.

– Phối hợp với các Ban Thành Đoàn và các đơn vị có liên quan trong việc tổ chức các chương trình bồi dưỡng, tập huấn cán bộ làm công tác thiếu nhi và phụ trách Đội.

– Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, nghiên cứu khoa học, đi thực tế, hội nghị chuyên đề theo định kỳ nhằm nâng cao trình độ, phương pháp, nội dung giảng dạy cho giáo viên trong khoa.