Phòng Đào tạo

1. Nhân sự:

Phó trưởng phòng phụ trách: đ/c Lê Thị Kim Liên     

Nhân viên: đ/c Huỳnh Thị Huyền Trân, đ/c Huỳnh Ngọc Nhã Trâm, đ/c Trần Thị Thuỷ

2. Thông tin liên hệ:

Phòng: A002

Điện thoại phòng: (028) 37 22 87 78

Hộp thư điện tử: phongdaotao_truongdoan@yahoo.com.vn

3. Nhiệm vụ:

– Thường trực điều hành công tác quản lý đào tạo của trường.

– Phối hợp các ban Thành Đoàn trong công tác tổ chức các lớp đào tạo, lớp tập huấn theo kế hoạch hàng năm.

– Phối hợp, liên kết với các đơn vị đào tạo mở các lớp đào tạo chuyên ngành, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ Đoàn.

– Thường trực cho công tác thanh tra đào tạo của trường.