Phòng Hành chính – Tổ chức

1. Nhân sự:

Phó Trưởng phòng: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Thuý

Nhân viên: Đ/c Trần Thị Tuyết Mai; Đ/c Hoàng Thị Thanh Huyền; Đ/c Tô Quang Long; Đ/c Lê Văn Mẹo; Đ/c Phạm Tấn Minh; Đ/c Nguyễn Toàn Trung; Đ/c Trần Văn Nhịn.

2. Thông tin liên hệ:

Phòng làm việc: A003

Điện thoại phòng: (028) 37 22 87 68

Hộp thư điện tử: phonghctctruongdoan@gmail.com

3. Nhiệm vụ:

3.1 Về công tác tổ chức:

– Thực hiện công tác quản lý cán bộ, công chức, người lao động; thực hiện các chế độ chính sách về lao động; bảo hiểm xã hội; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác theo quy định của Nhà nước.

– Tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác tuyển dụng cán bộ, giáo viên, nhân viên; công tác quy hoạch, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ.

3.2 Về công tác hành chính:

– Thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ theo quy định; tham mưu và xử lý các văn bản, tài liệu hành chính của nhà trường.

– Quản lý và sử dụng con dấu theo quy định nhà nước.

– Thực hiện công tác quản lý trang thông tin điện tử của nhà trường.

– Thực hiện công tác bảo vệ an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy; quản lý cây xanh, cảnh quan môi trường của trường.