Tập huấn công tác quốc tế thanh niên lần 1 – năm 2013

Sáng ngày 03/05/2013, tại trường Đoàn Lý Tự Trọng đã diễn ra lớp “tập huấn công tác quốc tế thanh niên lần I – năm 2013”

 

Sáng ngày 03/05/2013, tại trường Đoàn Lý Tự Trọng đã diễn ra lớp “tập huấn công tác quốc tế thanh niên lần I – năm 2013”.  Trong buổi tập huấn các học viên được tìm hiểu một số vấn đề cơ bản trong công tác lễ tân ngoại giao, tổ chức đón tiếp các đoàn khách quốc tế; những thành tựu công tác đối ngoại của Việt Nam trong năm 2012; diễn biến tình hình thế giới…