Cẩm nang huấn luyện kỹ năng sinh hoạt tập thể

Hiện nay, tổ chức sinh hoạt tập thể là một trong những kỹ năng được thanh thiếu niên quan tâm hàng đầu trong các hoạt động của tổ chức Đoàn – Hội – Đội. Các kỹ năng sinh hoạt tập thể được ứng dụng rộng rãi trong các hoạt động như: hội nghị, giao lưu, hoạt náo, lửa trại…

Kỹ năng Sinh hoạt tập thể rất phong phú về nội dung như: phương pháp tổ chức trò chơi; trò chơi lớn; trò chơi nhỏ; trò chơi vận động; cải biên trò chơi; hát múa tập thể… quyển sách Cẩm nang huấn luyện kỹ năng sinh hoạt tập thể nhằm trang bị cho thanh thiếu niên cách thức tổ chức các hoạt động sinh hoạt tập thể, từ đó có thể vận dụng vào các hoạt động sinh hoạt của tổ chức Đoàn – Hội – Đội.
Xuất phát từ ý nghĩa đó, nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2011), Trường Đoàn Lý Trọng phối hợp cùng NXB Trẻ xuất bản 4 quyển sách cẩm nang kỹ năng gồm:
– Cẩm nang huấn luyện kỹ năng sinh hoạt tập thể.
– Cẩm nang huấn luyện kỹ năng hoạt động trại.
– Cẩm nang huấn luyện kỹ năng hoạt động dã ngoại.
– Cẩm nang huấn luyện kỹ năng truyền tin.
Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tài liệu này đến các bạn thanh thiếu niên. Rất mong nhận được sự góp ý của các đồng chí và các bạn.
Trân trọng giới thiệu.

Trường Đoàn Lý Tự Trọng – NXB Trẻ