Khai giảng lớp trung cấp lý luận và nghiệp vụ công tác thanh niên khóa B60

Nhằm trang bị kiến thức cơ bản về lý luận và công tác thanh niên cho đội ngũ cán bộ Đoàn. Ngày 11/10/2012….

 

Nhằm trang bị kiến thức cơ bản về lý luận và công tác thanh niên cho đội ngũ cán bộ Đoàn. Ngày 11/10/2012, tại trường Đoàn Lý Tự Trọng đã tổ chức khai giảng lớp trung cấp lý luận và nghiệp vụ công tác thanh niên khóa B60 năm 2012 – 2013 cho hơn 60 Đoàn viên.

DSCN8235

(Học viên và thầy cô trong trường)

DSCN8225

(Thầy hiệu phó,giáo viên chủ nhiệm cùng Ban cán sự lớp) 

Lớp học tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ Đoàn có điều kiện học tập, rèn luyện, tăng cường kiến thức và bản lĩnh chính trị để phục vụ tốt hơn cho công tác chuyên môn khi tham gia công tác tại cơ sở Đoàn và đồng thời tạo nguồn cán bộ cho các cơ sở Đoàn trong thời gian tới. Thông qua lớp học tạo điều kiện cho học viên giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương.

DSCN8183

(Tốp ca)

DSCN8202

(Đơn ca)