Gợi ý: Hội thi nghi thức Đội cấp trường

Huy_hieu_doiMột số gợi ý cần thiết cho “Hội thi nghi thức Đội cấp trường”

 

Bảng tên nghi thức Đội: Tải về tại đây.

Phân công hội thi nghi thức Đội cấp trường: Tải về tại đây.

Hướng dẫn nghi thức Đội: Tải về tại đây.

Phiếu hướng dẫn thi nghi thức Đội cấp trường: Tải về tại đây.

Chương trình khai mạc thi nghi thức Đội cấp trường: Tải về tại đây.

Phiếu thông hành hội thi nghi thức Đội cấp trường: Tải về tại đây.

Nhãn BGK thi nghi thức Đội: Tải về tại đây.

Bảng điểm thi nghi thức Đội cấp trường: Tải về tại đây.