Chiêu sinh lớp trung cấp lý luận và nghiệp vụ công tác thanh niên khóa B60 (2012 – 2013)

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN VÀ NGHIỆP VỤ

CÔNG TÁC THANH NIÊN
KHÓA B60 (2012 – 2013)

________
Nhằm trang bị lý luận và nghiệp vụ công tác thanh niên cho đội ngũ cán bộ đoàn; tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ có điều kiện học tập, rèn luyện, tăng cường kiến thức và bản lĩnh chính trị để phục vụ tốt hơn cho công tác chuyên môn khi tham gia công tác tại các cơ sở Đoàn; đồng thời tạo nguồn cán bộ cho các cơ sở Đoàn trong thời gian tới.Trường Đoàn Lý Tự Trọng thông báo chiêu sinh lớp trung cấp lý luận và nghiệp vụ công tác thanh niên, khóa B60 (2012 – 2013), với nội dung như sau:

I/ ĐỐI TƯỢNG – TIÊU CHUẨN:
 1. Đối tượng:
 – Bí thư, phó Bí thư chi đoàn.
– Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở.
– Cán bộ đoàn dự nguồn tại các cơ sở Đoàn.
2. Tiêu chuẩn:
 – Đã tốt nghiệp trung học phổ thông.
– Được cơ quan, đơn vị đồng ý cử đi học.
II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – HÌNH THỨC HỌC:
 1. Thời gian: 10 tháng, khai giảng vào cuối tháng 8 năm 2012.
2. Địa điểm: Trường Đoàn Lý Tự Trọng, số 03, đường Dân Chủ, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức.
3. Hình thức học: Tại chức (cả ngày thứ năm và thứ sáu hàng tuần).
III. CHƯƠNG TRÌNH HỌC – THỦ TỤC ĐĂNG KÝ – KINH PHÍ:
 1. Chương trình:
 Chương trình TC lý luận và nghiệp vụ công tác thanh niên do trường Đoàn Lý Tự Trọng giảng dạy và cấp bằng, bao gồm 10 môn học:
– Tâm lý thanh thiếu nhi.
– Công tác giáo dục của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
– Kỹ năng hoạt động cơ bản thanh thiếu nhi.
– Công tác tổ chức xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
– Công tác tổ chức xây dựng Hội LHTN Việt Nam.
– Công tác thiếu nhi của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh..
– Phương pháp tổ chức giáo dục.
– Dân số – Sức khỏe – Môi trường.
– Kỹ năng hoạt động thanh niên.
– Phương thức hoạt động Đoàn – Hội.
2. Thủ tục đăng ký:
 2.1. Hồ sơ đăng ký:
 * Đối với cán bộ Đoàn cử đi học:
 – 01 bản sao một trong các văn bằng sau: bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học chính trị, trung học phổ thông hoặc bổ túc văn hóa (có công chứng).
– 02 tấm hình 3×4 (ghi đầy đủ họ, tên, ngày tháng năm sinh).
* Đối với cấp bộ Đoàn cử cán bộ đi học:
 Quyết định cử cán bộ đi học hoặc công văn giới thiệu cán bộ đi học, kèm theo danh sách trích ngang học viên, có xác nhận của cơ quan, đơn vị, theo mẫu. (Tải mẫu tại đây)
2.2. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ:
 – Địa điểm: Phòng Đào tạo, trường Đoàn Lý Tự Trọng, số 03, đường Dân Chủ, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức.
– Điện thoại liên lạc: 08.37228778
– Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 23/7/2012 đến 17/8/2012.
Trường Đoàn Lý Tự Trọng sẽ thẩm định hồ sơ và thông tin kết quả cho các cơ sở Đoàn cử cán bộ đi học.
3. Kinh phí:
 – Trường Đoàn Lý Tự Trọng chịu trách nhiệm toàn bộ kinh phí khóa học.
– Đơn vị cử cán bộ đi học hỗ trợ 2.000.000đ (Hai triệu đồng), bao gồm tiền tài liệu và chi phí đi thực tế. Ngoài ra, tùy vào tình hình thực tế, đơn vị cử cán bộ đi học xem xét hỗ trợ các chi phí khác: ở, ăn, đi lại…
Trường Đoàn Lý Tự Trọng kính đề nghị Ban Thường vụ quận, huyện Đoàn và Đoàn tương đương, Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn triển khai thực hiện tốt theo nội dung thông báo.