Sinh hoạt chuyên môn Khoa Công tác Đội tháng 02/2024

Sáng ngày 22/02/2024, Giáo viên Khoa Công tác Đội tổ chức buổi thảo luận, sinh hoạt chuyên môn nghiên cứu, tìm hiểu các thông tin, tiểu sử về các anh hùng tuổi thiếu niên được ghi danh trong những trang vàng truyền thống của Đội TNTP Hồ Chí Minh, các bài hát của Đội TNTP Hồ Chí Minh với chủ đề “Kể chuyện minh họa truyền thống Đội”.

Được biết, sinh hoạt chuyên môn là hoạt động định kỳ mỗi tháng của Giáo viên các Khoa chuyên môn Trường Đoàn Lý Tự Trọng nhằm bồi dưỡng, góp ý bổ sung lẫn nhau về các nội dung mở rộng phục vụ tốt hơn cho công tác giảng dạy. Đồng thời, các buổi sinh hoạt chuyên môn còn là cơ hội gắn kết, tăng thêm tình yêu nghề trong quá trình truyền lửa giữa các thế hệ Giáo viên Trường Đoàn, giúp tình đồng nghiệp thêm khắng khít, giúp ngọn lửa nghề được tiếp nối và lan tỏa.

Tin-Ảnh: Tuyết Mai