Sinh hoạt đầu khóa cho Học viên Chương trình đào tạo chức danh Tổng phụ trách Đội khoá D50

Nhằm giúp cho các bạn học viên của Chương trình đào tạo chức danh Tổng phụ trách Đội khóa D50 có thể hiểu rõ hơn về lịch sử của anh hùng Lý Tự Trọng, cũng như lịch sử hình thành Trường Đoàn Lý Tự Trọng, chiều ngày 20/02/2024 Trường Đoàn Lý Tự Trọng đã tổ chức buổi Sinh hoạt đầu khóa cho học viên của Chương trình đào tạo chức danh Tổng phụ trách Đội khóa D50.

Buổi sinh hoạt được diễn ra thông qua hình thức trực tuyến trên phần mềm Microsoft Teams dưới sự giảng dạy của Th.S Dương Trọng Phúc – Phó Hiệu trưởng Trường Đoàn Lý Tự Trọng và 44 học viên Chương trình đào tạo chức danh Tổng phụ trách Đội khóa D50.

Tại buổi học cũng nhận được rất nhiều sự đóng góp và trao đổi của các bạn học viên về chương trình học, cũng như những kiến thức về lịch sử của anh hùng Lý Tự Trọng. Hy vọng sau buổi học này các bạn học viên sẽ bổ sung thêm cho mình những kiến thức bền vững và nền tảng về lịch sử của người thanh niên Lý Tự Trọng, cũng như có thể biết, hiểu thêm về Trường Đoàn Lý Tự Trọng.

Th.S Dương Trọng Phúc – Phó Hiệu trưởng Trường Đoàn Lý Tự Trọng

Học viên lớp D50

Tin, ảnh: Nhã Trâm