Chi bộ Trường Đoàn Lý Tự Trọng tổ chức Sinh hoạt chuyên đề “Đồng chí Võ Văn Kiệt – Một nhân cách lớn, một nhà lãnh đạo tài năng”

Thứ Hai ngày 21/11/2022 tại Phòng họp Sáng tạo Trường Đoàn Lý Tự Trọng đã diễn ra chương trình Sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “Đồng chí Võ Văn Kiệt – Một nhân cách lớn, một nhà lãnh đạo tài năng”.

Tham gia sinh hoạt chuyên đề, các đồng chí Đảng viên, Giáo viên và Cảm tình Đảng đã được xem phim tư liệu “Danh tự một cuộc đời” – giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp của Đồng chí Võ Văn Kiệt. Trong khuôn khổ nội dung buổi sinh hoạt chuyên đề, các đồng chí Đảng viên, Giáo viên và Cảm tình Đảng cũng đã cùng thảo luận, trao đổi về các bài viết và gửi gắm của đồng chí Võ Văn Kiệt đối với thế hệ trẻ thông qua quyển sách “Kính chào thế hệ thứ tư”.

Đồng chí Huỳnh Ngô Tịnh, Bí thư Chi bộ – Hiệu trưởng Trường Đoàn Lý Tự Trọng đã khuyến khích các đồng chí Đảng viên, Giáo viên và Cảm tình Đảng dành thêm thời gian đọc và nghiên cứu tính hùng biện, tinh thần quyết liệt “dám nghĩ dám làm” với tầm nhìn xa, sâu, rộng thông qua những bài viết của đồng chí Võ Văn Kiệt trong quyển sách quý giá này để có thêm chất liệu giảng dạy các chuyên đề về tinh thần, khí phách và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với vận mệnh của đất nước.

Các đồng chí Đảng viên, Giáo viên và Cảm tình Đảng đã được xem phim tư liệu “Danh tự một cuộc đời” – giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp của Đồng chí Võ Văn Kiệt.

Đồng chí Phạm Ngọc Quyên giới thiệu bài viết “Mãi mãi xứng đáng là một bộ phận tích cực cách mạng, triệt để cách mạng của thế hệ thanh niên Việt Nam tài giỏi, anh hùng thời đại Bác Hồ” – Một bài viết của đồng chí Võ Văn Kiệt trong Đại hội lần thứ I Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh ngày 6/7/1977.

Đồng chí Nguyễn Minh Hoàng Hải giới thiệu bài viết “Xây dựng thế hệ trẻ bao gồm thanh thiếu niên và nhi đồng, lực lượng nối tiếp, làm chủ hiện tại và tương lai” – Lời phát biểu của đồng chí Võ Văn Kiệt trong phiên họp tổng kết của kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa I, ngày 22/6/1977.

Đồng chí Huỳnh Văn Toàn trao đổi về những cảm xúc và kỷ niệm của bản thân đối với Đồng chí Võ Văn Kiệt

Đồng chí Châu Minh Hòa trao đổi về những cảm xúc của bản thân đối với Đồng chí Võ Văn Kiệt và giới thiệu cho mọi người sách “Kính chào thế hệ thứ tư” lần đầu được xuất bản năm 1978

Quyển sách “Kính chào thế hệ thứ tư” xuất bản lần đầu năm 1978

Tin, ảnh: Hồng Long