Thông báo chiêu sinh chương trình đào tạo Trung cấp Công tác thanh niên năm 2024

Trường Đoàn Lý Tự Trọng thông báo chiêu sinh chương trình đào tạo Trung cấp công tác Thanh niên năm 2024:

  1. Thời gian

– Thời gian học: Dự kiến khai giảng vào tháng 4/2024.

– Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/3/2024.

  1. Địa điểm:Trường Đoàn Lý Tự Trọng (Số 03, đường Dân Chủ, phường Bình Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh).
  1. 3. Số lượng: Dự kiến tuyển sinh 50 học viên.
  2. Chương trình học: 850 tiết/06 môn học.

– Khối kiến thức lý luận về công tác thanh niên.

– Khối kiến thức nghiệp vụ công tác thanh niên.

– Khối kiến thức kỹ năng công tác thanh niên.

– Khối kiến thức thực tế, thực tập chuyên môn và thực hiện khóa luận tốt nghiệp.

  1. Hình thức học: học trực tuyến và học trực tiếp.

5.1. Học trực tuyến trên phần mềm Microsoft Team

– Học vào các ngày: Thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu hàng tuần.

– Thời gian: Buổi tối từ 17g30 đến 21g15.

5.2. Học trực tiếp tại Trường Đoàn Lý Tự Trọng

– Học vào các ngày: Thứ Tư, thứ Năm hàng tuần.

– Thời gian: Sáng: từ 08g00 – 11g45, Chiều: 13g30 – 17g15.

  1. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ

– Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/3/2024.

– Địa điểm: Phòng Đào tạo, Trường Đoàn Lý Tự Trọng (số 3, đường  Dân Chủ, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức).

+ Điện thoại liên lạc: 0986312606

+ Phụ trách: Đ/c Huỳnh Thị Huyền Trân – Cán bộ Phòng Đào tạo

+ Email: phongdaotao@truongdoan.edu.vn

Tin và ảnh: Huyền Trân