Trường Đoàn Lý Tự Trọng tổ chức thông qua bài giảng mới của Giáo viên

Ngày 07 và 08 tháng 6 năm 2022, Thực hiện chương trình công tác năm 2022, Trường Đoàn Lý Tự Trọng tổ chức thông qua bài giảng mới quý 2 năm 2022 của giáo viên.

Thông qua bài giảng là hoạt động được tổ chức thường xuyên chặt chẽ từ việc phân công giáo viên hướng dẫn chuyên môn, góp ý nội dung cấp khoa và báo cáo trước Hội đồng Khoa học cấp trường. Trong đợt thông qua bài giảng quý 2 năm 2022 có 08 giáo viên thực hiện với các nội dung: Công tác tham mưu phối hợp chỉ đạo trong hoạt động Đoàn; Thể thức văn bản và phương pháp soạn thảo các văn bản của Đoàn; Lễ diễu hành – Lễ duyệt đội; Tổ chức sinh hoạt Chi đội, Liên đội kỹ năng xây dựng kế hoạch và tổ chức công việc của cán bộ Đoàn; Múa thiếu nhi; Xây dựng tổ chức và hoạt động câu lạc bộ đội nhóm trò chơi vận động trò chơi dân gian.

Sau đây là một số hình ảnh hoạt động:

Danh mục bài giảng của giáo viên dược thông qua đến thời điểm hiện tai:  http://danhmuc.truongdoan.edu.vn

Tin, ảnh: Hồng Long