Lễ ký kết hợp tác giữa Trường Đoàn Lý Tự Trọng và Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều ngày 14/6/2022, Trường Đoàn Lý Tự Trọng đã tiến hành lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao. Tham dự và chứng kiến lễ ký kết, có đồng chí đ/c Đỗ Phan Như Nguyệt – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện Trường Đoàn Lý Tự Trọng có sự tham dự của các đồng chí: Ths. Huỳnh Ngô Tịnh – Hiệu Trưởng, Ths Nguyễn Trọng Nghĩa – Phó Hiệu Trưởng, cùng các đồng chí là lãnh đạo, cán bộ chuyên trách phòng đào tạo. Đại diện Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao có sự tham dự của TS. Nguyễn Kế Bình – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Châu Vĩnh Huy – Hiệu trưởng, cùng đại diện là các lãnh đạo các khoa phòng, đoàn thể cùng tham gia.

Buổi lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa 2 đơn vị nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho chiến lược phát triển chung của tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình lễ ký kết xoay quanh các vấn đề về liên kết đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác Đoàn – Hội – Đội, kỹ năng cho sinh viên, hợp tác trong tổ chức các hoạt động phục vụ cộng đồng, hợp tác tổ chức các buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ, hội thao và trong các lĩnh vực chuyên môn khác để đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế, nhằm góp phần đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Một số hình ảnh trong buổi lễ ký kết hợp tác:

Tin, ảnh: Nam Anh