SÁCH HAY THÁNG 4 NĂM 2020

         Không khí những ngày cuối tháng 4 luôn nhắc ta nhớ đến những tháng năm lịch sử vẻ vang của dân tộc và nhất là chiến thắng lịch sử mùa xuân năm 1975.

         Hòa trong không khí chuyển động của thành phố kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020). Thân mời các bạn cùng đón đọc những tác phẩm nói về quá trình đấu tranh giải phóng đất nước và đổi mới phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh tại Thư viện Trường Đoàn Lý Tự Trọng.