Trại huấn luyện và nâng bậc Sao Bắc Đẩu lần V – 2012

Ngày 17/7/2012, Tổng đoàn Sao Bắc đẩu đã tập trung 260 trại sinh về trường Đoàn Lý Tự Trọng để tiến hành tổ chức Trại Huấn luyện và nâng bậc lần V – 2012.

 

Ngày 17/7/2012, Tổng đoàn Sao Bắc đẩu đã tập trung 260 trại sinh về trường Đoàn Lý Tự Trọng để tiến hành tổ chức Trại Huấn luyện và nâng bậc lần V – 2012.

Sbd-000

Sbd-001

Sbd-002

Các trại sinh đã tiến hành phần thi nâng bậc trong nguyên ngày 17/7/2012, theo Tổng trưởng Tổng đoàn Sao Bắc đẩu Huỳnh Văn Toàn có khoảng 80% trại sinh hoàn thành việc nâng bậc… Tối ngày 17/7/2012, các trại sinh đã tiến hành lễ khai mạc Trại và xuất quân tiến về TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đến ngày 20/7/2012.

Sbd-004

Sbd-005

Được biết, Tổng đoàn Sao Bắc đẩu trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh, là mô hình tập hợp thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động rèn luyện kỹ năng, sinh hoạt tập thể và giúp các em trưởng thành hơn. Mô hình này được sự hưởng ứng nhiệt liệt từ quý phụ huynh.

Sbd-006

Sbd-003