Khai giảng lớp Trung cấp lý luận và nghiệp vụ công tác thanh niên B65 năm học 2015 – 2016

Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn – Hội – Đội năm 2015

Sáng ngày 24/9/2015, tại trường Đoàn Lý Tự Trọng đã diễn ra lễ khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn – Hội – Đội năm 2015; Lớp trung cấp thanh vận khoá B65 (2015-2016)” (lớp cán bộ nguồn). Lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Đoàn đương nhiệm. Đồng thời, tạo nguồn cán bộ Đoàn chuyên trách có kiến thức cơ bản về lý luận, nghiệp vụ và kỹ năng công tác thanh thiếu nhi đáp ứng nhu cầu về nhân sự tại cơ quan chuyên trách Thành Đoàn và cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn.

NGUON-B65-02

Lớp học trong thời gian 15 tuần, học 02 ngày/tuần, 270 tiết, bao gồm:

– Khối kiến thức lý luận về công tác thanh thiếu nhi (50 tiết)

– Khối kiến thức nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội (100 tiết)

– Khối kiến thức kỹ năng công tác thanh thiếu nhi (70 tiết)

– Khối kiến thức cập nhật, bổ trợ và thực tế chuyên môn (50 tiết)