Sinh hoạt chủ điểm của chi Đoàn trường Đoàn Lý Tự Trọng

Sinh hoạt chủ điểm của chi Đoàn trường Đoàn Lý Tự Trọng

Ngày 2.4.2015, chi đoàn phối hợp cùng tổ tu dưỡng tổ chức sinh hoạt chủ điểm và về nguồn tại chiến khu rừng Sác Cần Giờ. Ngày sinh hoạt chủ điểm giúp các đoàn viên, và công đoàn viên ưu tú nhà trường hiểu thêm về truyền thống anh hùng của dân tộc. Đồng thời thể hiện tinh thần phấn đấu đứng vào hàng ngũ đảng qua việc viết bài cảm nghĩ và hướng phấn đấu của bản thân. Qua đó cũng gắn chặt tinh thần đoàn kết của đoàn viên, chi đoàn và công đoàn, cấp ủy nhà trường.  Tạo động lực cho chi đoàn hoạt động và xung kích tình nguyện.

SHCD-006

SHCD-09

SHCD-08

SHCD-07

SHCD-02

SHCD-04