Chiêu sinh lớp chuyên đề kỹ năng sinh hoạt tập thể năm 2012

Nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản nhằm đẩy mạnh các hình thức tổ chức sinh hoạt trong phong trào thiếu nhi thành phố. Xây dựng và bổ sung lực lượng cán bộ Đoàn, Hội vững về hoạt động kỹ năng ở các cơ sở Đoàn. Tạo môi trường cho học viên được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, trao đổi chuyên môn thông qua công tác thực tiễn. Trường Đoàn xin thông báo chiêu sinh lớp “Chuyên đề kỹ năng sinh hoạt tập thể năm 2012”.

(Thông báo và mẫu đăng kí tải về tại đây)