Tập huấn sinh hoạt hè và kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích trẻ em năm 2013

Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ phụ trách thiếu nhi địa bàn dân cư, Ban Thường vụ Thành Đoàn tổ chức lớp tập huấn sinh hoạt Hè

 

Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ phụ trách thiếu nhi địa bàn dân cư, Ban Thường vụ Thành Đoàn tổ chức lớp tập huấn sinh hoạt Hè và kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích trẻ em năm 2013 tại trường Đoàn Lý Tự Trọng vào 2 ngày 25-26/04/2013.

Đến tham dự tập huấn hơn 500  đồng chí là Thường trực Đoàn phường, xã, thị trấn, đội nhóm trưởng các chi đoàn, câu lạc bộ phụ trách thiếu nhi địa bàn dân cư. Nội dung buổi tập huấn xoay quanh các phương pháp tổ chức trò chơi vận động, xử lý các vấn đề liên quan đến bạo hành trẻ em, các kỹ năng tự vệ cho thiếu nhi(thoát hiểm, ứng phó với thiên tai…); kiến thức xử lý, sơ cấp cứu khi trẻ bị tai nạn và quán triệt nội dung trọng tâm, điểm mới trong hoạt động hè năm 2013.