THÔNG BÁO – Tuyển sinh đại học Luật hệ vừa làm vừa học tại trường Đoàn Lý Tự Trọng

Thông tin chương trình

Lớp đại học Luật (hợp tác với trường đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh).

– Bằng cấp: cử nhân Luật.

– Thời gian đào tạo: 4,5 năm (học 04 buổi / tuần vào buổi tối và ngày cuối tuần).

– Địa điểm học: trường Đoàn Lý Tự Trọng – số 03, đường Dân Chủ, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

– Thời gian phát, nhận hồ sơ và đăng ký ôn tập: từ 15/01/2013 đến 30/03/2013.

Thông tin đầy đủ (tải về tại đây).

Chi tiết xin liên hệ: phòng đào tạo – trường Đoàn Lý Tự Trọng, số 03, đường Dân Chủ, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức.

Điện thoại: 08. 37228778 hoặc email: truongdoanltt@gmail.com