Một số mẫu chuẩn bị cho đại hội Đội

Huy_hieu_doiM?t s? m?u chu?n b? cho ??i h?i ??i

purchase viagra – order viagra online

 

Dưới đây là một số mẫu do khoa Đội cung cấp, các bạn có thể tải về trực tiếp về:

Bìa văn kiện chi Đội. (Tải về tại đây)

Mẫu bản kiểm điểm chi Đội. (Tải về tại đây)

Mẫu báo cáo hội nghị chi Đội. (Tải về tại đây)

Mẫu biên bản hội nghị chi đội. (Tải về tại đây)

Mẫu biên bản kiểm phiếu hội nghị chi Đội. (Tải về tại đây)

Mẫu biên bản TTTC đại biểu hội nghị chi Đội. (Tải về tại đây)

Mẫu chương trình đại hội chi Đội. (Tải về tại đây)

Mẫu danh sách trích ngang Ban chấp hành chi Đội. (Tải về tại đây)

Mẫu kế hoạch chi Đội. (Tải về tại đây)

Mẫu nghị quyết hội nghị chi Đội. (Tải về tại đây)

Mẫu phiếu bầu chi Đội. (Tải về tại đây)

Mẫu đề nghị chuẩn y BCH chi Đội. (Tải về tại đây)

Hướng dẫn phần làm việc của tổ bầu cử. (Tải về tại đây)

Hướng dẫn thực hiện chuẩn bị đại hội. (Tải về tại đây)

Chương trình đại hội Đội. (Tải về tại đây)