CHIÊU SINH – Lớp bồi dưỡng cán bộ đoàn nguồn năm 2013

Mục đích tạo nguồn cán bộ được trang bị bài bản về nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi để tăng cường cho cơ quan chuyên trách Thành Đoàn và các cơ sở Đoàn. Từng bước nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

Trường Đoàn Lý Tự Trọng mở lớp “Bồi dưỡng cán bộ Đoàn nguồn – năm 2013″(học tập trung).

Xem thông tin chi tiết (Tải về tại đây).

Mẫu đăng ký văn bản (Tải về tại đây) và mẫu 2c (Tải về tại đây).