Lớp tập huấn Phụ trách Đội toàn thành năm học 2013 – 2014

Sáng ngày 12/09 tại hội trường lớn trường Đoàn Lý Tự Trọng, Hội đồng Đội Thành phố phối hợp với trường Đoàn Lý Tự Trọng  tổ chức lớp tập Phụ trách Đội toàn thành năm học 2013 – 2014.

 

 

Sáng ngày 12/09 tại hội trường lớn trường Đoàn Lý Tự Trọng, Hội đồng Đội Thành phố phối hợp với trường Đoàn Lý Tự Trọng  tổ chức lớp tập Phụ trách Đội toàn thành năm học 2013 – 2014.

Lớp tập huấn diễn ra trong 3 ngày từ ngày 12/09 – 14/09 với sự tham gia của trên 500 giáo viên – Tổng phụ trách Đội trong thành phố. Đến với lớp tập các giáo viên – Tổng phụ trách Đội  được rèn luyện, trao đổi, học tập kinh nghiệm về chuyên môn – nghiệp vụ công tác Đội.  Qua đó giúp giáo viên – Tổng phụ trách Đội bổ sung kiến thức,  nâng cao chất lượng phụ trách Đội. Tiếp tục góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi.