Tuyển sinh đại học Tài Chính-Marketing hệ vừa làm vừa học tại trường Đoàn Lý Tự Trọng

 

Thông tin chương trình

Lớp đại học, liên thông từ cao đẳng lên đại học và văn bằng 2 (hợp tác với trường đại học Tài Chính-Marketing).Xem trước

– Chuyên ngành: Kế toán kiểm toán; Quản trị kinh doanh; Marketing.

– Thời gian đào tạo: 09 học kỳ (học 04 buổi / tuần vào thứ 7 và chủ nhật).

– Hình thức đào tạo: vừa làm vừa học.

– Địa điểm học: trường Đoàn Lý Tự Trọng – số 03, đường Dân Chủ, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

– Thời gian phát, nhận hồ sơ và đăng ký ôn tập: từ 10/01/2013 đến 15/03/2013.

Thông tin đầy đủ (tải về tại đây).

Thông tin về đào tạo liên thông Đại học (tải về tại đây).

Thông tin về đào tạo văn bằng 2 (tải về tại đây).

Thông tin về lệ phí (tải về tại đây).

Chi tiết xin liên hệ: phòng đào tạo – trường Đoàn Lý Tự Trọng, số 03, đường Dân Chủ, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức.

Điện thoại: 08. 37228778 hoặc email: truongdoanltt@gmail.com