80 tình huống trong công tác xây dựng Đoàn

Để giúp cán bộ đoàn, đoàn viên và các cơ sở Đoàn nắm vững Điều lệ Đoàn và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn; từ đó triển khai, thực hiện tốt những vấn đề về công tác đoàn viên và tổ chức của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Trường Đoàn Lý Trọng xuất bản quyển sách 80 tình huống trong công tác xây dựng Đoàn, bao gồm:

– Phần I: Những vấn đề về đoàn viên.

– Phần II: Những vấn đề tổ chức của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

– Phần III: Những vấn đề về tổ chức cơ sở Đoàn.

– Phần IV: Những vấn đề về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đoàn.

– Phần V: Đoàn tham gia xây dựng Đảng.

Sách gồm 80 tình huống và đáp án ngắn gọn, giải đáp các tình huống thường gặp trong công tác đoàn viên và tổ chức của Đoàn; cần thiết và tiện lợi cho cán bộ đoàn, đoàn viên và các cơ sở Đoàn quan tâm đến nghiệp vụ tổ chức của Đoàn; giúp cho việc chỉ đạo và thực hiện công tác Đoàn đạt hiệu quả cao hơn; từ đó góp phần vào công tác xây dựng Đoàn vững mạnh.

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tài liệu này đến các bạn cán bộ đoàn, đoàn viên và các cơ sở Đoàn. Rất mong nhận được sự góp ý của các đồng chí và các bạn.

Trân trọng giới thiệu.

 

Trường Đoàn Lý Tự Trọng