“Trường Đoàn Lý Tự Trọng 40 năm hình thành và phát triển” – GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG ĐOÀN LÝ TỰ TRỌNG 40 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN (26/3/1973 – 26/3/2013)

Những năm kháng chiến chống Mỹ, phong trào thanh niên thành phố Sài Gòn nói chung, thanh niên, học sinh, sinh viên nói riêng phát triển rầm rộ, có nhiều đóng góp tích cực cho cuộc đấu tranh chống Mỹ

 

Những năm kháng chiến chống Mỹ, phong trào thanh niên thành phố Sài Gòn nói chung, thanh niên, học sinh, sinh viên nói riêng phát triển rầm rộ, có nhiều đóng góp tích cực cho cuộc đấu tranh chống Mỹ. Điều này đòi hỏi phải có những cán bộ vững vàng về bản lĩnh chính trị, giỏi công tác vận động thanh niên đã trở thành yêu cầu thực tiễn. Được sự quan tâm chấp thuận của Thành ủy khu Sài Gòn – Gia Định, Trường Đoàn ra đời ngày 26 tháng 03 năm 1973, trực thuộc Thành Đoàn mang tên anh Lý Tự Trọng – Người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên đi vào lịch sử với câu nói nổi tiếng “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng chứ không thể là con đường nào khác”. Những lớp học đầu tiên, những cán bộ giáo viên, những học viên đầu tiên đã dựng lên ngôi trường trong bom đạn khốc liệt của kẻ thù; vừa mộc mạc đơn sơ, vừa kiên cường bám trụ tại vùng căn cứ “Đất thép Củ Chi”. Nhiều cán bộ được huấn luyện tại Trường Đoàn đã cung cấp cho phong trào thanh niên thành phố ngay sau ngày  miền Nam hoàn toàn giải phóng.

Trước nhiệm vụ ngày càng to lớn, đòi hỏi phải có một cơ sở khang trang, sau nhiều lần chuyển đổi đến nay, trường được chuyển về số 03 Dân Chủ, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức. Năm 1987, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết định số 10/ QĐ-TU ngày 14 tháng 04 năm 1987, chính thức thành lập trường Đoàn Lý Tự Trọng. Năm 1988 cũng công nhận tư cách pháp nhân của trường bằng Quyết định số 48/QĐ – UB của Ủy ban nhân dân dân thành phố, ngày 08 tháng 04 năm 1988 phân hạng trường trung học loại hai trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh với các chức năng, nhiệm vụ cụ thể:

– Đào tạo bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ công tác thanh niên cho cán bộ Đoàn, cán bộ Hội LHTN  thành phố Hồ Chí Minh.

– Bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn – Hội cho cán bộ Đoàn – Hội theo chức danh, theo khu vực địa bàn và hổ trợ một số Tỉnh, Thành Đoàn bạn trong liên kết bồi dưỡng.

– Nghiên cứu khoa học , tổng kết thực tiễn phong trào thanh niên thành lý luận; Tham mưu công tác chỉ đạo cho Ban Thường vụ Thành Đoàn về nội dung, về phương pháp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn – Hội cơ sở.

Để đáp ứng nhu cầu đào tạo cán bộ Đội, cán bộ làm công tác thiếu nhi cho cơ sở, ngày 17 tháng 9 năm 1985, Ban Thường vụ Thành đoàn ra quyết định thành lập Trường Huấn luyện cán bộ Đội TNTP Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh tách từ khoa Đội của Trường Đoàn. Ngày 3 tháng 4 năm 1986, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định thành lập Trường huần luyện Cán bộ Đội TNTP Hồ Chí Minh thành phố Hồ chí Minh (gọi tắt là  Trường Đội thành phố) với các chức năng:

– Trung tâm huấn luyện, đào tạo nghiệp vụ công tác thiếu nhi.

– Trung tâm hoạt động của phụ trách Đội & Ban chỉ huy Đội.

– Trung tâm tư liệu về công tác thiếu nhi.

Trước yêu cầu của công tác đào tạo trong giai đoạn mới, vừa đảm bảo tính liên thông, vừa chuyên sâu từng đối tượng, vừa đảm tính toàn diện, nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ Đoàn thích ứng trước tốc độ phát triển của phong trào thanh thiếu nhi; đồng thời thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản định biên theo tinh thần Nghị quyết trung ương 7, ngày 19 tháng 7 năm 2002, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 2960/QĐ-NC về việc xác nhập trường Huấn luyện cán bộ Đội TNTP Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh vào trường Đoàn Lý Tự Trọng với các chức năng:

– Đào tạo trung cấp lý luận nghiệp vụ công tác thanh vận và tổng phụ trách đội.

– Tổ chức huấn luyện bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội – Đội theo các chức danh; tổ chức hội thảo khoa học, nghiên cứu lý luận thanh vận và công tác thiếu nhi.

– Tham mưu cho Ban Thường vụ thành Đoàn về công tác đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ và tham gia định hướng về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thành phố.

Trung bình hàng năm, trường đào tạo khoảng 800 học viên, tập huấn và bồi dưỡng cho 8000 học viên bao gồm đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội – Đội của thành phố và hỗ trợ các tỉnh, thành bạn từ khu vực Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh Tây Nguyên. 40 năm hình thành và phát triển, trường Đoàn Lý Tự Trọng đã đào tạo, bồi dưỡng hơn 200.000 lượt cán bộ Đoàn – Đội – Hội cho phong trào thanh thiếu nhi thành phố, cung cấp nhiều lớp cán bộ cho Đảng và chính quyền các cấp. Hệ thống tài liệu, giáo trình, sách phục vụ phong trào không ngừng được hoàn thiện, bổ sung. Đội ngũ giáo viên tham gia tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá với quy mô lớn của cấp thành và hỗ trợ cơ sở. Tập thể nhà trường vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba năm 2003 do Chủ tịch nước trao tặng và nhiều Bằng khen của Thủ Tướng, Ủy ban Nhân dân thành phố, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Ngày 30/7/2009, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh lần VIII (2008 – 2012), Ban Thường vụ Thành Đoàn đã thông qua đề án đổi mới và nâng cao chất lượng trường Đoàn Lý Tự Trọng giai đoạn 2008 – 2012 với mục tiêu quan trọng đặt ra theo yêu cầu của thực tiễn là nâng trường Đoàn Lý Tự Trọng thành trường Cao đẳng Thanh niên Lý Tự Trọng nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ và huấn luyện cán bộ Đoàn – Hội – Đội của TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành trong khu vực. Đây thực sự là một nhiệm vụ quan trọng, mang ý nghĩa lâu dài cho việc đầu tư nâng chất công tác đào tạo cán bộ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố. Chào mừng năm Thanh niên 2011, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố và Ban Thường vụ Thành Đoàn chính thức khởi công công trình cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới trường Đoàn Lý Tự Trọng. Sau 15 tháng thi công, ngày 30/4/2012, công trình được khánh thành và đưa vào sử dụng với nguồn vốn ngân sách trên 100 tỷ đồng bao gồm 20 phòng học, khối giảng đường, khối hội trường với quy mô cho 1000 sinh viên. Đây là cơ sở quan trọng cho việc nâng cao chất lượng đào tạo cho đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội – Đội thành phố, đồng thời là điều kiện để nâng trường thành đào tạo bậc cao đẳng. Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố và Ban Thường vụ Thành Đoàn cũng xác lập chủ trương việc nâng cấp trường Đoàn Lý Tự Trọng thành trường Cao đẳng Thanh niên Lý Tự Trọng trong thời gian tới nhằm cung cấp nguồn nhân lực cho thành phố nói chung và đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội – Đội thành phố nói riêng.

SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG ĐOÀN LÝ TỰ TRỌNG

TỪ NĂM 1973 ĐẾN NĂM 2012

 

1.- Số liệu đào tạo, huấn luyện:

 

NĂM

ĐÀO TẠO

BỒI DƯỠNG

SỐ LỚP

SỐ HỌC VIÊN

SỐ LỚP

SỐ HỌC VIÊN

1973

4

130

1974

1975

13

3815

1976

7

1474

10

2102

1977

7

762

9

1048

1978

1

235

13

6228

1979

17

5202

1980

1

125

11

1469

1981

6

750

12

4450

1982

5

524

17

3775

1983

4

366

27

5029

1984

4

316

27

4622

1985

1

80

19

3797

1986

21

1976

1987

1

62

27

2074

1988

24

2023

1989

4

199

21

1003

1990

4

196

36

1244

1991

2

90

15

1603

1992

2

82

25

2311

1993

3

152

24

3239

1994

3

224

32

3123

1995

4

301

42

5444

1996

1

42

29

3095

1997

7

467

76

6064

1998

6

462

96

7701

1999

5

348

99

7972

2000

5

360

102

8223

2001

6

306

141

11311

2002

6

254

159

12778

2003

5

269

21

7509

2004

5

324

66

9076

2005

3

90

54

7524

2006

7

414

81

10.423

2007

3

126

41

6223

2008

7

348

46

10.500

2009

5

249

58

12.897

2010

6

183

21

4049

2011

8

360

25

4485

2012

2

106

41

6292

Tổng

159

14461

1589

198.114

 

2.- Hệ thống đào tạo, huấn luyện:

2.1. Hệ đào tạo:

+ Các hệ đào tạo:

– Hệ A: đào tạo tập trung, cấp bằng trung cấp thanh vận (chính quy). Học tập trung từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần hoặc tập trung theo đợt. Đối tượng: học sinh tốt nghiệp THPT, cán bộ đoàn dự nguồn.

– Hệ B: đào tạo tại chức, cấp bằng trung cấp thanh vận (tại chức). Học 2 – 3 ngày/tuần hoặc học theo tích lũy tín chỉ. Đối tượng: cán bộ đoàn đang học hoặc đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; cán bộ Đoàn cơ sở trở lên.

– Hệ C: đào tạo hoàn chỉnh, cấp bằng trung cấp thanh vận (hoàn chỉnh). Học 2 – 3 ngày/tuần hoặc tích lũy tín chỉ theo môn học/tháng. Đối tượng Bí thư, phó Bí thư Đoàn phường, xã, thị trấn đương nhiệm.

– Hệ D: đào tạo chức danh tổng phụ trách Đội, cấp bằng chức danh tổng phụ trách Đội (tại chức). Học 2 – 3 ngày/tuần. Đối tượng: tổng phụ trách Đội các trường tiểu học, giáo viên dự kiến tổng phụ trách Đội, sinh viên trường đại học Sài Gòn.

– Sơ cấp thanh vận: đào tạo tại chức hoặc tập trung, cấp bằng sơ cấp thanh vận. Học tập trung hoặc 2 – 3 ngày/tuần. Đối tượng: học sinh tốt nghiệp THPT, cán bộ đoàn dự nguồn.

– Hoàn chỉnh trung cấp thanh vận từ sơ cấp: đào tạo hoàn chỉnh, cấp bằng trung cấp thanh vận (tại chức). Học 2 – 3 ngày/tuần hoặc theo đợt.

 

+ Hình thức thi tốt nghiệp:

– Hệ A, B, C, hoàn chỉnh trung cấp thanh vận thi tốt nghiệp 03 môn: Công tác giáo dục (thi viết); Công tác tổ chức xây dựng Đoàn (thi vấn đáp); Kỹ năng hoạt động thanh niên (thi thực hành). Để được công nhận tốt nghiệp, học viên thực hiện 01 đề tài tốt nghiệp cuối khóa.

– Hệ D thi tốt nghiệp: phần lý luận công tác Đội (viết và vấn đáp); phần nghiệp vụ công tác Đội (kỹ năng hoạt động thiếu nhi, nghi thức, nghi lễ).

– Sơ cấp thanh vận thi tốt nghiệp 03 môn: Công tác giáo dục (thi viết); Công tác tổ chức xây dựng Đoàn (thi vấn đáp); Kỹ năng hoạt động thanh niên (thi thực hành).

 

+ Bố cục chương trình: 2 giai đoạn.

+ Phần cơ bản: 16 ĐVHT = 240 tiết (tất cả các hệ đào tạo của trường đều học).

+ Phần nghiệp vụ:

– Hệ A: 54 ĐVHT = 810 tiết (Tổng chương trình: 70 ĐVHT = 1050 tiết).

– Hệ B và C: 36 ĐVHT = 540 tiết (Tổng chương trình: 52 ĐVHT = 780 tiết).

– Hệ D: 34 ĐVHT = 510 tiết (Tổng chương trình: 50 ĐVHT = 750 tiết).

– Sơ cấp: 16 ĐVHT = 240 tiết (Tổng chương trình: 32 ĐVHT = 480 tiết).

– Hoàn chỉnh trung cấp: 20 ĐVHT = 300 tiết (Tổng chương trình: 52 ĐVHT = 780 tiết).

 

2.2. Hệ bồi dưỡng, tập huấn:

– Bồi dưỡng Bí thư Đoàn phường, xã, thị trấn (190 tiết).

– Bồi dưỡng cán bộ đoàn nguồn (470 tiết).

– Bồi dưỡng chức danh UVTV phụ trách công tác xây dựng Đoàn

– Bồi dưỡng chức danh Bí thư chi đoàn giáo viên trường mầm non – Tiểu học – THCS

– Bồi dưỡng chức danh UVTV phụ trách công tác kiểm tra, giám sát

– Bồi dưỡng chức danh Bí thư Đoàn trường đại học, cao đẳng, THCN

– Bồi dưỡng chức danh Bí thư Đoàn trường THPT

– Tập huấn chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội sinh viên năm học 2013 – 2014

– Tập huấn chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHTN phường, xã, thị trấn

 

– Bồi dưỡng kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế

– Bồi dưỡng BCH liên đội các trường tiểu học và THCS

– Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đoàn

– Bồi dưỡng tổng phụ trách Đội trường học

– Bồi dưỡng báo cáo viên cảm tình Đoàn

– Bồi dưỡng báo cáo viên 6 chuyên đề lý luận chính trị

– Bồi dưỡng cán bộ đoàn khu vực công nhân lao động

 

– Tập huấn cán bộ quận, huyện Đoàn phụ trách khu vực công nhân lao động

– Tập huấn công tác xây dựng Đoàn – Hội tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước

– Tập huấn cán bộ Hội sinh viên các trường đại học, cao đẳng, THCN

– Tập huấn hội đồng Đội quận, huyện

– Tập huấn phụ trách thiếu nhi trên địa bàn dân cư

– Tập huấn bí thư chi đoàn dân quân tự vệ

– Tập huấn công tác quốc tế thanh niên

– Tập huấn công tác văn phòng, lễ tân, ngoại giao

– Tập huấn chuyên trách hè

– Tập huấn các CLB-đội nhóm về hoạt động tình nguyện

– Tập huấn cán bộ phụ trách công tác xã hội

– Tập huấn cán bộ Đoàn trường trung học phổ thông

– Tập huấn cán bộ Đoàn lực lượng vũ trang

– Tập huấn phụ trách sao nhi đồng

 

– Chuyên đề: xây dựng nông thôn mới

– Chuyên đề về công tác tuyên giáo

– Chuyên đề kỹ năng giao tiếp-ứng xử

– Chuyên đề kỹ năng tổ chức sinh hoạt tập thể

– Chuyên đề kỹ năng tư duy sáng tạo

– Chuyên đề kỹ năng làm việc nhóm

– Chuyên đề kỹ năng trống Đội

– Chuyên đề múa dân vũ

 

3.- Công tác dạy và học:

Nhà trường luôn quan tâm và chỉ đạo các khoa thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên môn, tham gia giảng dạy các bài mới với mục đích không ngừng nâng cao trình độ, năng lực, cải tiến và đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy của giáo viên: Tăng cường sử dụng giáo án điện tử, trao đổi, xử lý tình huống, kiểm tra trắc nghiệm trong nghiệp vụ Đoàn – Hội – Đội; mở rộng việc tổ chức các buổi đi thực tế, học ngoài trời đối với các môn học kỹ năng, nghiệp vụ Hội – Đội; điều chỉnh nội dung các bài giảng gắn với thực tiễn… nhằm gắn liền giữa học tập và thực hành, giúp giáo viên đa dạng trong phương pháp giảng dạy và học viên tiếp thu bài học nhanh hơn. Do vậy, chất lượng giảng dạy ở nhiều giáo viên được duy trì, không ngừng nâng lên, phát huy tốt sở trường, năng lực trong bài giảng, nhiều giáo viên đã tạo ra được “thương hiệu” và uy tín cao trong giảng dạy đối với các cơ sở Đoàn, Hội, Đội không những tại thành phố mà còn tại nhiều tỉnh, thành phố trong khu vực. Bên cạnh đó, nhà trường tăng cường phát huy đội ngũ báo cáo viên là các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành Đoàn, lãnh đạo các ban-trung tâm Thành Đoàn, giảng viên trường Cán bộ thành phố, giảng viên các trường đại học, báo cáo viên các sở ngành tham gia công tác giảng dạy, báo cáo bài về thực tiễn, nghiệp vụ Đoàn – Hội – Đội, lý luận chính trị, kỹ năng thực hành xã hội… cho học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn.

Thực tế, trong những năm qua, nhà trường đã gặt hái không ít những thành công trong công tác đào tạo, huấn luyện cán bộ Đoàn, Hội, Đội đặc biệt là chất lượng học viên ngày càng nâng cao, đáp ứng được các nhu cầu của cơ sở Đoàn. Một trong những nguyên nhân thành công trên phải kể đến việc xác định mở rộng ảnh hưởng của Trường Đoàn Lý Tự Trọng đến các cơ sở Đoàn trong và ngoài thành phố với các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm học tập giữa học viên của trường và các bạn đoàn viên, thanh niên tại các đơn vị, cơ sở Đoàn. Với nhận thức thực tiễn phong trào Đoàn rất sinh động, nhu cầu đoàn viên thanh niên ngày càng đa dạng và phong phú, trong khi kiến thức học viên thường chỉ bó hẹp trong nội dung bài giảng, còn mang nặng tính lý thuyết, thiếu tính thực tiễn thì sẽ rất khó khăn trong việc vận dụng những điều đã học vào thực tiễn cơ sở. Do vậy, để khắc phục những bất cập trên, trong công tác đào tạo, nhà trường hêt sức chú trọng đến việc tổ chức đi thực tế, giao lưu, học hỏi trao đội kinh nghiệm, thực hiện tốt phương châm “Học đi đôi với hành”. Hiện nay, việc tổ chức đi thực tế, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm của Trường Đoàn với các đơn vị đã đi vào chiều sâu và không chỉ trong phạm vi thành phố Hồ Chí Minh mà đã vươn ra các tỉnh bạn như khu vực miền Đông Nam Bộ (Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phuớc, Bà Rịa – Vũng Tàu), vùng Tây Nguyên (Đắc Lắc, Gia Lai), một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (Tiền Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ).

Ngoài ra trường còn tổ chức rất nhiều những hoạt động ngoại khoá khác với mục đích là vừa nắm được tâm tư, nguyện vọng, biết được nhu cầu thực tế cơ sở, vừa đáp ứng nhu cầu rèn luyện của đội ngũ càn bộ Đoàn, Hội, Đội. Có thể kể đến là các hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên; hội thi “Thuyết trình bộ sách Ngọn lửa tuổi trẻ”, hội thi Hoa phấn cho đến Hội thi Olympic Cánh én cho phụ trách Đội thành phố; hội thi “Hoạt cảnh phút truyền thống”; ngày hội phụ trách Đội giúp cho hàng ngàn phụ trách Đội trong trường học lẫn địa bàn dân cư có điều kiện giao lưu, học tập kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực công tác thiếu nhi lẫn nhau…

Tổng đoàn Sao Bắc đẩu là đơn vị trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố nhằm tập hợp thanh thiếu nhi vào các hoạt động tập thể, rèn luyện tác phong, kỹ năng vào các ngày cuối tuần tại các công viên. Nòng cốt xây dựng và tổ chức hoạt động của Tổng đoàn Sao Bắc đẩu là Khoa Huấn luyện Kỹ năng trường Đoàn Lý Tự Trọng do đ/c Huỳnh Văn Toàn – Trưởng khoa, thành lập Sao Bắc đẩu theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành Đoàn. Hơn 5 năm thành lập, Tổng đoàn Sao Bắc đẩy đã thu hút trên 3000 thành viên nhiều lứa tuổi khác nhau, tạo ra sân chơi bổ ích, ý nghĩa, là mô hình tiêu biểu trong công tác tập hợp thanh thiếu nhi.

40 năm hình thành và phát triển, trường rất vinh dự là cơ quan của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh, đóng góp tích cực vào phong trào thanh thiếu nhi thành phố, tham gia trực tiếp vào công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, cung cấp nguồn cho hệ thống tổ chức Đoàn thành phố.

 

TRƯỜNG ĐOÀN LÝ TỰ TRỌNG