Hội nghị Giáo viên năm 2012

Hội nghị Giáo viên năm 2012 được tổ chức ngày 28 – 29/02/2012 tại TP. Vũng Tàu với sự tham gia của Trưởng phó khoa, phòng và đội ngũ giáo viên của trường. Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến tâm huyết của các đại biểu xoay quanh về Quy chế hoạt

động nhà trường, quy chế đào tạo, quy chế học viên và các vấn đề khác xoay quanh việc nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường trong thời gian tới. Trước đó, ngày 10/02/2012, nhà trường cũng tổ chức thành công Hội nghị cán bộ công chức trường năm 2012, bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2012 – 2014 và thảo luận các vấn đề quy định nội bộ của trường.

 

hoi nghi giao vien 1(1)

 

hoi nghi giao vien 2(1)

 

hoi nghi giao vien 3(1)

 

hoi nghi giao vien 4(1)