Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Sáng 05/3/2012, Công đoàn nhà trường tổ chức hoạt động chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Chương trình hoạt động bao gồm phát động và triển khai đợt 1 thi đua trong năm từ ngày 05/3 đến ngày 30/4/2012 gắn liền với tháng Thanh niên; công bố đăng ký các công trình thi đua thi cắm hoa của các nam cán bộ, giáo viên… Buổi sinh hoạt góp phần tạo không khí vui tươi và tinh thần đoàn kết trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường.

 

8 thang 3 1

 

8 thang 3 2

 

8 thang 3 3

 

8 thang 3 4