Lớp Bí thư, Phó Bí thư Đoàn trường THPT, TTGDTX

Bồi dưỡng chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn trường Trung học phổ thông,Trung tâm giáo dục thường xuyên năm học 2015 – 2016

Sáng ngày 07/11/2015, tại trường Đoàn Lý Tự Trọng đã khai giảng lớp “Bồi dưỡng chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn trường Trung học phổ thông,Trung tâm giáo dục thường xuyên năm học 2015– 2016”. Lớp bồi dưỡng nhằm trang bị kịp thời kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn cho đội ngũ Bí thư, Phó Bí thư Đoàn trường Trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên.

BT-THPT-TTGDTX-02

 

Đến với lớp tập huấn, các học viện được tham gia rất nhiều hoạt động như:diễn đàn giao lưu: phương pháp truyền thông sáng tạo chủ đề “Tự hào trường tôi”; diễn đàn giao lưu: xây dựng và phát triển câu lạc bộ học thuật, sáng tạo; chương trình “Đi tìm Thủ lĩnh học sinh trung học phổ thông”; sân chơi kỹ năng tổ chức sinh hoạt tập thể….