Thông báo – Mở lớp kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho chức danh Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở Đoàn năm 2015

THÔNG BÁO – Mở lớp kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho chức danh Bí thư,

Phó Bí thư các cơ sở Đoàn năm 2015

Đối tượng: Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở Đoàn, cán bộ quận, huyện đoàn và tương đương.

  • Thời lượng khóa học: 40 tiết.
  • Thời gian học: Từ ngày 15/09/2015 đến ngày 18/09/2015.
  • Hình thức học: Tập trung.

Địa điểm học: Trường Đoàn Lý Tự Trọng, số 03, đường Dân Chủ, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Địa điểm đăng ký:

  • Phòng Đào tạo trường Đoàn Lý Tự Trọng, số 03, đường Dân Chủ, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức.
  • Điện thoại: 08.37228766; DĐ: 0923832968
  • Email: phongdaotaotruongdoanltt@gmail.com.
  • Danh sách đăng ký gửi về trường Đoàn Lý Tự Trọng từ ngày ra thông báo đến hết ngày 11/09/2015.

Thông tin chi tiết, mẫu đăng ký và nội dung. (Tải về tại đây)