Chương trình tập huấn, bồi dưỡng Nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2023.

Nhằm triển khai một số nội dung trọng tâm cũng như lắng nghe, chia sẻ những khó khăn trong công tác tổ chức xây dựng Đoàn cùng đội ngũ Thường trực Quận – Huyện Đoàn và tương đương, Thành Đoàn Thành phố Thủ Đức; Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn, UVBTV và cán bộ chuyên trách trực tiếp tham mưu các nội dung liên quan công tác tổ chức xây dựng Đoàn tại các cơ sở. Sáng 13/5, Ban Tổ chức – Kiểm tra Thành Đoàn và Trường Đoàn Lý Tự Trọng tổ chức khai giảng chương trình tập huấn, bồi dưỡng Nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đoàn dành cho Thường trực Quận – Huyện Đoàn và tương đương, Thành Đoàn Thành phố Thủ Đức; Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn, UVBTV và cán bộ chuyên trách trực tiếp tham mưu các nội dung liên quan công tác tổ chức xây dựng Đoàn tại các cơ sở đoàn trực thuộc Thành Đoàn năm 2023.

Tham dự khai mạc chương trình tập huấn, bồi dưỡng có các đồng chí: Đồng chí Bùi Minh Tuấn – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đoàn; Đồng chí Trương Minh Tước Nguyên – Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành Đoàn phát biểu khai mạc chương trình tập huấn, bồi dưỡng; Đồng chí Đỗ Phan Như Nguyệt – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra Thành Đoàn; Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa – Phó Hiệu trưởng Trường Đoàn Lý Tự Trọng cùng 176 học viên là các đồng chí Thường trực Quận – Huyện Đoàn và tương đương, Thành Đoàn Thành phố Thủ Đức; Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn, UVBTV và cán bộ chuyên trách trực tiếp tham mưu các nội dung liên quan công tác tổ chức xây dựng Đoàn tại các cơ sở đoàn trực thuộc Thành Đoàn năm 2023.

Đồng chí Trương Minh Tước NguyênPhó Bí thư Thành Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành Đoàn phát biểu khai mạc chương trình tập huấn, bồi dưỡng.

Ngay sau khai mạc chương trình tập huấn, học viên cùng lắng nghe các báo cáo viên chia sẻ các nội dung: “Một số vấn đề cần quan tâm trong công tác quy hoạch cán bộ, hướng dẫn về độ tuổi quy hoạch cán bộ Đoàn các cấp”; “Triển khai một số nội dung trọng tâm trong công tác tổ chức xây dựng Đoàn hiện nay”. Đồng thời gắn với các văn bản liên quan đến công tác cán bộ Đoàn, nhất là công tác quy hoạch cán bộ Đoàn các cấp như: Quy định số 50 – QĐ/TW, ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ; Quyết định số 289 – QĐ/TW, ngày 8/2/2010 của Ban Bí thư về việc ban hành Quy chế cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Hướng dẫn số 16 – HD/BTCTW, ngày 15/2/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ. Hướng dẫn số 80-HD/TWĐTN-BTC ngày 30 tháng 5 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về độ tuổi quy hoạch cán bộ đoàn các cấp.

Chương trình tập huấn đã giúp cán bộ Đoàn nắm vững quy trình 5 bước khi thực hiện công tác quy hoạch cán bộ và xử lý các tình huống trong công tác quy hoạch cán bộ Đoàn tại cơ sở. Đồng thời còn giúp cán bộ Đoàn nắm vững quy trình, thủ tục kiện toàn nhân sự và công nhận các chức danh Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tại cơ sở. Sau đây là một số hình ảnh về chương trình tập huấn.

Đ/c Bùi Minh Tuấn – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đoàn báo cáo chuyên đề: “Một số vấn đề cần quan tâm trong công tác quy hoạch cán bộ, hướng dẫn về độ tuổi quy hoạch cán bộ Đoàn các cấp”.

Đ/c Đỗ Phan Như Nguyệt – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Ban Tổ chức – Kiểm tra Thành Đoàn triển khai một số nội dung trọng tâm trong công tác tổ chức xây dựng Đoàn hiện nay.

Quang cảnh chương trình tập huấn, bồi dưỡng tại Trường Đoàn Lý Tự Trọng

Tin – Ảnh: Chu Thị Hiền