Lớp cán bộ Đoàn khu vực LLVT

Tập huấn cán bộ Đoàn khu vực Lực lượng vũ trang năm 2015

Sáng ngày 05 /11/2015, tại trường Đoàn Lý Tự Trọng đã diễn ra lễ khai giảng lớp“Tập huấn cán bộ Đoàn khu vực Lực lượng vũ trang năm 2015”. Lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng và Quán triệt, hướng dẫn một số nội dung trọng tâm trong phong trào của thanh niên Lực lượng vũ trang Thành phố. Qua đó tạo môi trường giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm cho cán bộ Đoàn Lực lượng vũ trang.

LLVT-2015-01

Đến với lớp tập huấn, các học viện được tham gia học tập các nội dung như: “Một số vấn đề trong tổ chức hoạt động phong trào Đoàn tại các đơn vị lực lượng vũ trang;Một số vấn đề về công tác Tổ chức và xây dựng Đoàn trong các đơn vị lực lượng vũ trang;Hoạt động hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác an sinh xã hội, tổ chức chương trình lửa trại, giao lưu văn hóa văn nghệ…