Lớp BCH liên Đội toàn Thành khối Tiểu học

Tập huấn Ban Chỉ huy liên đội toàn thành năm học 2015 – 2016 (Khối tiểu học)

Sáng ngày 15/10/2015, tại trường Đoàn Lý Tự Trọng đã diễn ra lễ khai giảng lớp “Tập huấn Ban Chỉ huy liên đội toàn thành năm học 2015 – 2016” (Khối tiểu học). Lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng kỹ năng thực hành xã hội,nghiệp vụ công tác Đội tại các liên đội, và các kiến thức về lịch sử truyền thống tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh. Qua đó tạo tính tương tác giữa các đội viên, thiếu nhi tham gia tập huấn.

BCHLD-TH-02

Đến với lớp tập huấn, các học viện được tham gia hai nội dung là lý thuyết và thực hành. Ở nội dung lý thuyết gồm có: triển khai giải pháp thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2015 – 2016 với chủ đề “Tự hào trang sử Đội, vững bước tiến lên Đoàn”; Vai trò của Ban Chỉ huy liên (chi) đội tại liên đội; Hướng dẫn thực hiện công tác Sao nhi đồng, công tác xây dựng đội ngũ và thực hiện vai trò Phụ trách Sao trong liên đội Tiểu học; Chương trình Rèn luyện đội viên.

BCHLD-TH-04

Và ở nội dung thực hànhlà: Thực hành Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh (Theo Quyết định số 25-QĐ/HĐĐTW ngày 10/8/2015 của Hội đồng Đội Trung ương); Thực hành nghi lễ chào cờ; Thực hành các sản phẩm sáng tạo, sản phẩm trí tuệ; Kỹ năng làm việc nhóm và phân công nhiệm vụ Ban Chỉ huy Liên đội trong việc thực hiện hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi tại đơn vị; Kỹ năng sinh hoạt tập thể và phương pháp tổ chức trò chơi dân gian; Kỹ năng giao tiếp.

BCHLD-TH-03