Lớp BCH liên Đội toàn Thành khối THCS

Tập huấn Ban Chỉ huy liên đội toàn thành năm học 2015 – 2016

(Khối trung học cơ sở)

Sáng ngày 22/10/2015, tại trường Đoàn Lý Tự Trọng đã diễn ra lễ khai giảng lớp “Tập huấn Ban Chỉ huy liên đội toàn thành năm học 2015 – 2016” (Khối trung học cơ sở). Lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng kỹ năng thực hành xã hội, nghiệp vụ công tác Đội tại các liên đội, và các kiến thức về lịch sử truyền thống tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh. Qua đó tạo tính tương tác giữa các đội viên, thiếu nhi tham gia tập huấn.

BCHLD-THCS-01

Đến với lớp tập huấn, các học viện được tham gia hai nội dung là lý thuyết và thực hành. Ở nội dung lý thuyết gồm có: Triển khai giải pháp thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2015 – 2016, với chủ đề “Tự hào trang sử Đội, vững bước tiến lên Đoàn”; Vai trò của Ban Chỉ huy liên (chi) đội tại Liên đội; Hướng dẫn thực hiện công tác Sao nhi đồng, công tác liên kết hỗ trợ vai trò Phụ trách Sao đối với các liên đội Tiểu học; Chương trình Rèn luyện đội viên.

Và ở nội dung thực hành bao gồm: Thực hành Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh (Theo Quyết định số 25-QĐ/HĐĐTW ngày 10/8/2015 của Hội đồng Đội Trung ương); Kỹ năng làm việc nhóm và phân công nhiệm vụ Ban Chỉ huy liên đội trong việc thực hiện hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi tại đơn vị; Kỹ năng dẫn chương trình; Phương pháp điều hành chương trình Lễ chào cờ tại liên đội; Giải pháp tiếp cận và xử lý thông tin trên mạng xã hội; Thực hành nghi lễ chào cờ; Thực hành các sản phẩm sáng tạo, sản phẩm trí tuệ…