Phải đổi mới hoạt động Đoàn mạnh mẽ từ cơ sở Đoàn và cán bộ Đoàn

Logo

Tham luận: Phải đổi mới hoạt động Đoàn mạnh mẽ từ cơ sở Đoàn và cán bộ Đoàn của TS.Huỳnh Công Minh – Giám đốc Sở Gíao dục-đào tạo. 

PHẢI ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG ĐOÀN MẠNH MẼ

TỪ CƠ SỞ ĐOÀN VÀ CÁN BỘ ĐOÀN


TS. Huỳnh Công Minh

Giám đốc Sở Giáo dục – đào tạo

I.- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH XÃ HỘI :

1. Khoa học kỹ thuật phát triển, công nghệ thông tin đi vào mọi ngõ ngách của cuộc sống con người, tạo nên thế giới phẳng, độ phân hóa dân trí rất cao trong quá trình phát triển.

2. Cơ chế xã hội đổi mới từ hành chánh bao cấp sang thị trường, hệ thống giá trị xã hội thay đổi, tính phức tạp, xung đột giữa các thế hệ tăng cao.

3. Tâm lý xã hội và tâm sinh lý thanh thiếu niên thay đổi, tính nóng vội và thiếu kiềm chế gia tăng, ý thức tự khẳng định mình bộc phát mạnh mẽ dễ dẫn đến tự cao, tự kỷ.

 

II.- THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐOÀN HIỆN NAY :

1. Những mặt cần phát huy:

– Hoàn thành nhiệm vụ chính trị Đảng và Nhà nước giao phó cho thanh niên.

– Tập họp được thanh thiếu niên, chăm lo đời sống vật chất tinh thần và quyền lợi học tập rèn luyện của thanh thiếu niên.

– Không ngừng xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn-Đội vững mạnh.

2. Những mặt cần khắc phục:

– Phương thức hoạt động chậm đổi mới, chưa đáp ứng tốt đặc điểm tình hình xã hội.

– Công tác nghiên cứu, đào tạo bồi dưỡng độ chuyên sâu cho cán bộ Đoàn còn giới hạn.

– Cơ sở Đoàn chưa thật sự đồng đều vững mạnh, một số đơn vị quá hình thức, hành chánh, đã tự đánh mất tính chất năng động, sáng tạo và thu hút của tổ chức Đoàn đối với thanh thiếu niên.

 

III.- NHỮNG GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ :

1. Phải phát huy hiệu quả truyền thống của Đoàn, của Đảng, của Bác Hồ và của dân tộc:

– Sống có lý tưởng, có niềm tin và hiếu học.

– Có ý chí, kiên trì và sáng tạo.

– Có tinh thần trách nhiệm, tự tin và ý thức tổ chức kỷ luật tốt.

(trách nhiệm với bản thân, với công việc, với gia đình và cộng đồng xã hội).

2. Phải coi trọng và xây dựng tốt đội ngũ cán bộ Đoàn:

– Phải làm tốt công tác tư tưởng, không ngừng nâng cao nhận thức cán bộ Đoàn.

– Tích cực hoàn thiện lý luận và thực tiễn về khoa học công tác Đoàn làm cơ sở đào tạo chuyên sâu đội ngũ cán bộ.

– Không ngừng hoàn thiện cơ chế hoạt động Đoàn khoa học và hiệu quả. Luôn có yêu cầu cao về việc củng cố kiện toàn xây dựng cơ sở Đoàn vững mạnh, đều tay.

3. Phải đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động:

– Xác định rõ mục tiêu giáo dục của tổ chức Đoàn và Đội đối với thanh thiếu niên.

(Trong thực tế cán bộ Đoàn thường tổ chức phong trào, hoạt động theo thói quen, ít minh định rõ mục tiêu yêu cầu để đeo bám đạt được cho thanh thiếu niên).

– Phát huy năng lực sáng tạo của từng cơ sở Đoàn, chọn hình thức hoạt động phù hợp, tập hợp giáo dục tốt thanh thiếu niên, chống hành chánh hóa công tác Đoàn.

(Sức thu hút của Đoàn-Đội đối với thanh thiếu niên là cụ thể sát hợp và sáng tạo, không rập khuôn máy móc mệnh lệnh nhưng cán bộ Đoàn trong hệ thống chính trị xã hội ngày nay với Đảng cầm quyền,rất dễ rơi vào hành chánh hóa, mất tính thu hút thanh thiếu niên).

– Thể hiện sâu sát đặc điểm tâm sinh lý của thanh thiếu niên, nhạy bén và kịp thời đáp ứng mọi nguyện vọng chính đáng của thanh thiếu niên.

(Đoàn và Đội là tổ chức của những thanh niên và thiếu niên tiên tiến nên Đoàn viên và Đội viên trước hết là những thanh niên và thiếu niên có lý tưởng, học tập có động cơ và thái độ tốt, biết sử dụng tốt thời gian, quan hệ tốt với bạn bè thầy cô, hiếu để với ông bà, cha mẹ, có năng lực tự học tốt, giỏi ngoại ngữ, tin học, văn nghệ, thể dục thể thao, báo chí … cần phân biệt thật rõ ràng giữa việc theo đuôi quần chúng và việc chia xẻ, thu hút và tập họp thanh thiếu niên).

 

————-*————

File đầy đủ. (Tải về tai đây)