Liên hoan Báo cáo viên cảm tình Đoàn toàn thành lần 1 – năm 2016

Sáng ngày 26/04/2016, tại trường Đoàn Lý Tự Trọng đã diễn ra lễ khai mạc liên hoan Báo cáo viên cảm tình Đoàn toàn thành lần 1 – năm 2016. Đại biểu tham gia liên hoan được trang bị các kỹ năng, kiến thức cần thiết nhằm nâng cao chất lượng các lớp cảm tình Đoàn, góp phần nâng cao chất lượng đoàn viên mới kết nạp trong thời gian tới. Đồng thời qua đó các đại biểu được giao lưu, học hỏi, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng báo cáo viên và lớp báo cáo viên cảm tình Đoàn.

 IMG_2271