Thông báo – Mở lớp kỹ năng tổ chức sự kiện của Đoàn khóa 1 năm 2016

1. Đối tượng: Đoàn viên thanh niên, sinh viên, cán bộ Đoàn – Hội các cơ sở Đoàn trong và ngoài thành phố.

2. Thời gian, hình thức học:

+ Thời lượng khóa học: 6 buổi

+ Thời gian học: Từ ngày 18/05/2016 đến ngày 20/05/2016.

+ Hình thức học: Tập trung (2 buổi/ngày).

3. Học phí: 550.000 đ (năm trăm năm mươi ngàn đồng) bao gồm chi phí cơ sở vật chất, báo cáo viên, tài liệu, giấy chứng nhận.

Ngoài ra, tùy điều kiện thực tế các đơn vị cử cán bộ đi học xem xét hỗ trợ cho học viên các chi phí khác: ăn uống, đi lại, lưu trú…(Trường Đoàn có khu lưu trú dành cho học viên và căn tin phục vụ ăn uống theo nhu cầu của học viên).

4. Địa điểm học: Trường Đoàn Lý Tự Trọng, số 03, đường Dân Chủ, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

5. Đăng ký:

Cá nhân, đơn vị cử cán bộ đi học lập danh sách (theo mẫu) gởi phòng Hợp tác phát triển trường Đoàn Lý Tự Trọng, trước ngày 13/05/2016.

Lưu ý: Khóa học chỉ nhận tối đa 45 học viên. Nhằm đảm bảo hiệu quả huấn luyện và cơ hội thực hành của từng học viên.

6. Thông tin liên hệ:

Phòng Hợp tác phát triển trường Đoàn Lý Tự Trọng, số 03, đường Dân Chủ, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức.

Điện thoại: 08.37228766; DĐ: 0909.720.566

Email: phonghoptacphattrienltt@gmail.com