Chi bộ Trường Đoàn Lý Tự Trọng tổ chức Sinh hoạt chuyên đề Quý 2

Thi đua yêu nước là những phong trào thi đua được Đảng và nhân dân ta vận dụng sáng tạo trong từng giai đoạn cách mạng đã động viên các tầng lớp nhân dân vượt qua gian nan, thử thách và trở thành động lực to lớn góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc độc lập phồn vinh.

Sáng ngày 12/6/2023, nhân kỷ niệm 75 năm ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023), Chi bộ Trường Đoàn Lý Tự Trọng tổ chức buổi Sinh hoạt chuyên đề quý 2 với chủ đề “Ý nghĩa lịch sử và giá trị Lời kêu gọi thi đua ái quốc của chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Buổi sinh hoạt chuyên đề có 21 đồng chí Đảng viên tham dự với nhiều nội dung phong phú như: xem phim tư liệu “Học Bác mỗi ngày”; Đảng viên báo cáo tham luận về ý nghĩa và giá trị của Lời kêu gọi thi đua ái quốc của chủ tịch Hồ Chí Minh  và thảo luận cảm nhận về toàn văn Lời kêu gọi thi đua ái quốc cũng như góp ý về quá trình thực tiễn công tác tổ chức phong trào thi đua tại đơn vị trong thời gian qua.

 

          Tin: Tuyết Mai – Ảnh: Xuân Vũ