Chương trình Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho cán bộ Đoàn năm 2023

Nhằm giúp đội ngũ những người làm công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở nắm vững các quy định, hướng dẫn của Ban chấp hành Trung ương, Uỷ Ban kiểm tra Trung ương về công tác này cũng như có thêm những cách thức xử lý các tình huống trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở. Từ đó nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại đơn vị trong năm 2023.

Sáng ngày 09/6/2023 Tại Hội trường Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành Đoàn và Trường Đoàn Lý Tự Trọng tổ chức chương trình tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát dành cho hơn 200 đồng chí là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Quận – Huyện Đoàn và tương đương, Thành Đoàn Thành phố Thủ Đức; và cán bộ phụ trách công tác kiểm tra, giám sát tại các cơ sở đoàn trực thuộc Thành Đoàn năm 2023.

Về tham dự chương trình tập huấn có đồng chí Trương Minh Tước Nguyên – Phó Bí thư, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành Đoàn; Đồng chí Trần Hữu Nghĩa – Phó Ban Dân chủ – Pháp luật, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa – Phó hiệu trưởng Trường Đoàn Lý Tự Trọng.

Đồng chí Trần Hữu Nghĩa – Phó Ban Dân chủ – Pháp luật, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tập huấn Chuyên đề Phương thức thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội

Tin – Ảnh: Thuý An