Hội nghị Đào tạo Trường Đoàn Lý Tự Trọng năm 2024

Nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện công tác đào tạo trường Đoàn Lý Tự Trọng trong năm 2023, đồng thời xây dựng phương hướng đào tạo, quản lý đào tạo nhằm tăng cường sự phối hợp của Phòng Đào tạo với các Khoa, Phòng trong nhà trường; với các Ban, Văn phòng Thành Đoàn; với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành Đoàn; với các cơ sở Đoàn trong thời gian tới, ngày 08/01/2024, trường Đoàn Lý Tự Trọng tổ chức Hội nghị Đào tạo năm 2024.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Ngô Tịnh –Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng; đồng chí Dương Trọng Phúc – Phó Hiệu trưởng; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa – Phó Hiệu trưởng cùng các đồng chí lãnh đạo Khoa, Phòng; toàn thể giáo viên và các bộ phận có liên quan trong hoạt động đào tạo của trường Đoàn Lý Tự Trọng.

Hội nghị đã tập trung báo cáo những kết quả trong công tác đào tạo đồng thời nêu rõ nguyên nhân của những hạn chế trong các vấn đề quản lý đào tạo, giảng dạy, thực tập, nghiên cứu khoa học…. Các đại biểu trong Hội nghị đã thảo luận đóng góp những ý kiến tập trung về: Phương pháp giảng dạy; chương trình đào tạo và giáo trình; công tác quản lý học viên đi thực tập, cách đánh giá học viên trong học tập, các quy định về lao động của giáo viên và các giải pháp cho quá trình giảng dạy của nhà trường được tốt hơn…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Huỳnh Ngô Tịnh – Hiệu trưởng Trường Đoàn ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các tập thể, cá nhân, các đơn vị trong toàn trường đã nỗ lực, cố gắng để đạt được những thành công trong công tác đào tạo năm 2023. Để việc triển khai kế hoạch đào tạo năm 2024 thực sự có hiệu quả, đồng chí Hiệu trưởng tiếp thu những ý kiến đóng góp của cán bộ, giáo viên về công tác đào tạo năm học 2024, rút kinh nghiệm và có những giải pháp để Trường Đoàn tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong năm 2024.

Các cán bộ, giáo viên phát biểu ý kiến tại hội nghị

Đồng chí Huỳnh Ngô Tịnh – Hiệu trưởng phát biểu kết luận

Tin – Ảnh: Huyền Trân