Trường Đoàn Lý Tự Trọng bổ nhiệm Trưởng phòng Hành chính Tổ chức

Ngày 26/12/2023, trong chương trình Hội nghị Cán bộ Công chức, viên chức, người lao động năm 2024, Ban Giám hiệu trường Đoàn Lý Tự Trọng đã trao quyết định về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thúy giữ chức vụ Trưởng phòng Hành chính Tổ chức trường Đoàn Lý Tự Trọng.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thúy về công tác tại nhà trường từ năm 2013, được lãnh đạo nhà trường đánh giá là cán bộ có năng lực, có phẩm chất tốt, luôn tâm huyết, trách nhiệm cao với công việc. Đồng chí được đồng nghiệp trong cơ quan ghi nhận, đánh giá cao.

          Tin, ảnh: Lê Nghĩa