Trường đoàn lý tự trọng triển khai quản lý nhân sự trên phần mềm

     Quản lý nhân sự trên phần mềm đã diễn ra khá lâu ở khu vực doanh nghiệp. Tuy nhiên, đối với khu vực hành chính sự nghiệp thì đây là hoạt động còn khá mới mẻ. Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2019, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Thiện Nhân xác định một trong hai nhiệm vụ quan trọng của thành phố trong năm nay là thực hiện đột phá về cải cách hành chính. Trước yêu cầu của thành phố, trường Đoàn Lý Tự Trọng triển khai quản lý nhân sự trên phần mềm từ tháng 3/2019.

     Phần mềm quản lý nhân sự của trường Đoàn Lý Tự Trọng bao gồm các nội dung cơ bản về quản lý thông tin nhân sự như lý lịch theo mẫu 2C; quá trình đào tạo, công tác; thông tin khen thưởng, kỷ luật; thời hạn ký hợp đồng lao động; quản lý lương, phụ cấp, bảo hiểm. Phần mềm cũng có chức năng thực hiện báo cáo thống kê theo yêu cầu, nhắc nhở người dùng các sự kiện sắp diễn ra như sinh nhật, hết hạn hợp đồng, đến hạn nâng lương,…Để thuận tiện cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường trong công tác cập nhật thông tin cá nhân, phần mềm có xây dựng trang thông tin cá nhân và phân quyền truy cập, xem, sửa, xoá dưới sự kiểm duyệt của người quản trị phần mềm.

     Triển khai phần mềm quản lý nhân sự trước tiên giúp công tác quản lý nhân sự trở nên hiệu quả, khoa học, chính xác. Đối với công tác thực hiện các báo cáo thống kê về nhân sự, phần mềm giúp giảm thiểu thời gian tra cứu và tổng hợp thông tin. Nâng cao hiệu quả quản lý nhân sự là một nỗ lực của nhà trường trong công tác ổn định và nâng cao chất lượng đội ngũ; từng bước có kế hoạch bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Tin: Hạnh Phạm