Ban giám hiệu gặp gỡ người lao động mới và trẻ

Ngày 29/01/2024, Ban Giám hiệu Trường Đoàn tổ chức buổi gặp gỡ với lao động mới và trẻ của cơ quan. Đây là cơ hội để người lao động mạnh dạn bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, cũng như đề xuất, hiến kế với Ban Giám hiệu các giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển Trường Đoàn trong giai đoạn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, chăm lo tốt hơn cho người lao động. Đồng thời, là dịp để người lao động trẻ gặp nhau, cùng trao đổi, lắng nghe, học hỏi kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình.

Ban Giám hiệu cùng tập thể người lao động trẻ năm 2024

Đồng chí Huỳnh Ngô Tịnh – Hiệu trưởng Trường Đoàn mong muốn mỗi người lao động không dừng phấn đấu, rèn luyện nâng cao nghiệp vụ chuyên môn; lao động sáng tạo đạt được nhiều thành tích xuất sắc, góp phần xây dựng và phát triển Trường Đoàn.

Tin: Thanh Huyền – Ảnh: Hồng Long