Trường Đoàn Lý Tự Trọng tham gia Hội nghị học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

Thực hiện Thông báo số 669-TB/TĐTN-BTG.ĐN ngày 16/01/2024 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024, ngày 18/01/2024, Trường Đoàn Lý Tự Trọng đã tham gia Hội nghị học tập chuyên đề bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu Trường Đoàn và tại điểm cầu Hội trường Thành Đoàn.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trường Đoàn Lý Tự Trọng gồm các đồng chí đảng viên của Chi bộ và cán bộ, giáo viên, công nhân viên Trường Đoàn Lý Tự Trọng. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh có các đồng chí là Đoàn viên ưu tú năm của Chi đoàn Trường Đoàn Lý Tự Trọng.

Cán bộ, Đảng viên, giáo viên, công nhân viên Trường Đoàn tham gia Hội nghị học tập tại điểm cầu Trường Đoàn Lý Tự Trọng

Đoàn viên ưu tú Chi đoàn Trường Đoàn Lý Tự Trọng tham dự Hội nghị học tập tại điểm cầu Hội trường Thành Đoàn

          Tại điểm cầu hội trường TP Hồ Chí Minh, đồng chí Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP Hồ Chí Minh đã triển khai những nội dung trọng tâm trong chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và tâm huyết trong xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

Qua hội nghị, Chi bộ, Ban Giám hiệu Trường Đoàn Lý Tự Trọng sẽ nghiên cứu, xây dựng và quán triệt nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2024 trên cơ sở cụ thể hóa, tiếp tục làm sâu sắc thêm các nội dung chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” Đây là việc làm thiết thực để mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân viên Trường Đoàn Lý Tự Trọng phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phục sự Tổ quốc, phục sự dân tộc, phục vụ nhân dân, tiếp tục phát triển sự nghiệp cách mạng, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Tin: Quang Long; Ảnh: Hồng Long