Đoàn viên Chi đoàn trường Đoàn Lý Tự Trọng được tuyên dương “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện”cấp khối

Ngày 13/10/2020, tại tượng đài Bác Hồ với thiếu nhi (Nhà thiếu nhi TP. Hồ Chí Minh), Đoàn Khối Dân –  Chính – Đảng TP. Hồ Chí Minh đã tuyên dương 131 “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện” lần 10 năm 2020. Chi Đoàn trường Đoàn Lý Tự Trọng có 03 đoàn viên được tuyên dương trong dịp này, gồm các đồng chí: Trần Nam Anh (Bí thư Chi đoàn, giáo viên khoa Kỹ năng), đồng chí Nguyễn Thúy An (Phó Bí thư Chi đoàn, nhân viên phòng Đào tạo) và đồng chí Phạm Thị Hạnh (đoàn viên Chi đoàn, nhân viên phòng Hành chính – Tổ chức).

Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện” do Đoàn khối Dân Chính Đảng tổ chức hằng năm nhằm tuyên dương những cán bộ, đoàn viên, thanh niên có nhiều sáng kiến, hiến kế trong công tác chuyên môn phục vụ người dân cũng như hoạt động đoàn thể; ghi nhận quá trình rèn luyện không ngừng về đức và tài, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong tham gia cải cách hành chính của các cán bộ, công chức, viên chức trẻ thuộc các cơ quan khối Dân – Chính – Đảng thành phố.

Các cán bộ, đoàn viên trẻ, thân thiện Khối Dân – Chính – Đảng TP. Hồ Chí Minh chụp hình tại tượng đài Bác Hồ với thiếu nhi

Đoàn viên Chi đoàn trường Đoàn Lý Tự Trọng được tuyên dương

 

Tin: Hạnh Phạm

Ảnh: Tư liệu